• Hotline: 0988 51 52 57

“Tăng cường văn hóa ATLĐ và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”

Là chủ đề của tuần lễ Quốc gia AT - VSLĐ - PCCN lần thứ 15 năm 2013. Bám sát chủ đề này, các đơn vị trong Vinacomin đã có nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi và đồng loạt tổ chức mít tinh phát động vào ca 1 ngày 19/3 trên khắp các vùng miền nơi có các đơn vị của ngành Than - Khoáng sản đứng chân.Là chủ đề của tuần lễ Quốc gia AT - VSLĐ - PCCN lần thứ 15 năm 2013. Bám sát chủ đề này, các đơn vị trong Vinacomin đã có nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi và đồng loạt tổ chức mít tinh phát động vào ca 1 ngày 19/3 trên khắp các vùng miền nơi có các đơn vị của ngành Than - Khoáng sản đứng chân.Là chủ đề của tuần lễ Quốc gia AT - VSLĐ - PCCN lần thứ 15 năm 2013. Bám sát chủ đề này, các đơn vị trong Vinacomin đã có nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi và đồng loạt tổ chức mít tinh phát động vào ca 1 ngày 19/3 trên khắp các vùng miền nơi có các đơn vị của ngành Than - Khoáng sản đứng chân.Là chủ đề của tuần lễ Quốc gia AT - VSLĐ - PCCN lần thứ 15 năm 2013. Bám sát chủ đề này, các đơn vị trong Vinacomin đã có nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi và đồng loạt tổ chức mít tinh phát động vào ca 1 ngày 19/3 trên khắp các vùng miền nơi có các đơn vị của ngành Than - Khoáng sản đứng chân.

Là chủ đề của tuần lễ Quốc gia AT - VSLĐ - PCCN lần thứ 15 năm 2013. Bám sát chủ đề này, các đơn vị trong Vinacomin đã có nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi và đồng loạt tổ chức mít tinh phát động vào ca 1 ngày 19/3 trên khắp các vùng miền nơi có các đơn vị của ngành Than - Khoáng sản đứng chân.